Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova

BAZA MATERIALĂ

 

Săli de clasă - 16

 

Laboratoare - 31

Laboratoare de informatică - 10
Laboratoare de fizică - 2
Laboratoare de chimie - 2
Laborator de biologie - 1
Laboratoare de profil mecanic - 2
Laborator de mecatronică - 1
Laboratoare profil electric - 3
Laboratoare de profil electronică - 2
Laborator de profil construcții - 1
Laborator de legislație rutieră - 1


Săli specializate - 6:

Limbă și comunicare - 1
Matematică și științe - 1
Om și societate - 1
Mecanică și Servicii - 1
Electric, Electronică și Construcții 1
Sală multifuncțională - 1

 

Cabinete - 7

Cabinet  şcolar de asistenţă psihopedagogică (C.Ş.A.P)  - 2
Cabinet perfecționare - 1
Cabinet laborant - 2
Cabinet comisie SSM- 1
Cabinet comisie CEAC - 1

 

Bibliotecă  - 2

Săli de sport - 2

Teren de sport - 3

Ateliere  - 10

Cămin elevi  - 30 camere

Cantină - 2 săli de mese