Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova

NOUTĂȚI

­

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE LA LICEU

 

 

 

BACALAUREAT 2019

 

 

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

 

Ordinul privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2019

 

Calendarul examenului de bacalaureat 2019

 

Procedura nr. 26651/ 14.02.2019 cu privire la asigurarea condițiilor

de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe

 

 

 

Ordinul privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor

de certificare a calificării profesionale

Ordin de modificare privind graficul de desfășurare a examenului certificare a calificării școala postliceală sesiunea iunie-iulie 2019

 

 

GRAFICUL INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ 

PENTRU CONCURSL DE OCUPARE POSTURI/CATEDRE DECLARATE VACANTE/REZERVATE AN ȘCOLAR 2019-2020

 

 

Cuantumul taxelor de înscriere la examenul de bacalaureat 2019, pentru candidații proveniți din promoții anterioare 

 

Programul activităților de dezbatere cu tema ,,Educația ne unește” 

 

,,Educația ne unește” - prezentare

 

,,Educația ne unește” - viziune

 

 

Prezentarea Colegiului ,,Ștefan Odobleja” Craiova

și Oferta educațională 2019-2020

 

 

Procedură de admitere la învățământul dual

 

 

Precizări

privind admiterea la învățământul profesional dual 

 

 

Site-ul dedicat

Proiectului ,,Practica - o șansă pentru carieră”

 

 

Prezentarea Proiectului

ROSE

 

Competenţe profesionale dezvoltate în contextul proiectelor europene

 

1. „Practica - o șansă pentru carieră!”, Număr proiect:  2017-1-RO01-KA102-036217, programul Erasmus +

Durata flux: 19 zile, Valencia, Spania

Număr de participanți: 18

- Flux I:  Filiera: Tehnologică, Profilul: Tehnic, Calificarea profesională: Tehnician electrician auto

 

2. ,,Facem tehnologia atractivă!”, Număr proiect:  2018-1-RO01-KA102-047930

Număr de participanți: 18 + 18

Durata flux: 19+19 zile

- Flux I:  un grup de 18 elevi ai claselor a XI-a, filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul Electric, calificarea Tehnician electrician electronist auto, Valencia, Spania;

- Flux II, 03 - 23  iunie  2019:  un grup de 18 elevi ai claselor a XI-a, filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul Mecanică, calificarea Tehnician proiectant CAD, Toscana, Italia.

Durata proiectului 12 luni, începând cu 03-09-2018

 

 

 

 

­

 

 

 

 

 

gallery/logo-ro-full-rgb-1
gallery/ecdl_centrutestareacreditat_logo_rgb-01
gallery/colegiul odobleja logo fundal albastru